Zahradní svět

Přeskočit na navigaci

Zahradní svět - Šárka Talácková

Firma Zahradní svět byla založena v roce 2001, hlavní náplní byla zpočátku realizace aranžmá a zeleně v interiéru a postupně byla činnost rozšířena na realizaci zahrad a veřejné zeleně. Realizace zahrad je prováděna na základě vlastní projekce, ale nevyhýbáme se ani realizaci podle již zpracovaných projektů. Další oblastí je budování zahradních jezírek a drobných staveb v zahradě (pergoly, zídky). Dále firma provádí arboristické práce – kácení a úpravu vzrostlých stromů, údržbu keřových a květinových záhonů, údržbu a provzdušňování trávníku.

Projekt zahrady je prováděn na základě jednání s majitelem, kdy na základě podrobného dotazníku je zpracován projekt rozmístění jednotlivých funkčních částí zahrady. Po konzultaci se zákazníkem jsou zpracovány 2 – 3 varianty rozmístění objemových prvků zeleně a na základě další konzultace je vybraná varianta rozpracována v podrobný projekt, jehož součástí je i hrubý rozpočet prováděných prací a použitého materiálu.